Historial de abril, 2011

La situació dels autònoms en el context econòmic de crisi actual és especialment negativa. Així ho demostren les xifres. El darrer 30 de juliol, el nombre de cotitzacions dels autònoms a la Seguretat Social va disminuir un 9% respecte al desembre de 2007. En el còmput global, la xifra només arriba al 7%. Aquesta dada manifesta clarament que a Catalunya els autònoms pateixen d’una manera especialment dura els efectes de la crisi econòmica actual.

I què fan els poders públics al respecte? Des de la Taula d’Autònoms de Catalunya es va enviar a la Conselleria de Treball el juny passat un document amb propostes concretes per donar suport als autònoms. Hores d’ara encara no tenim cap resposta. Però no és només això el que ens ocupa, volem denunciar que el govern de la Generalitat ha estat incapaç de constituir el Consell del Treball Autònom de Catalunya i d’iniciar el procés d’acreditació de la representativitat de les organitzacions d’autònoms del nostre país. I més sorprenent i indignant encara és el fet que la Generalitat aprofita aquesta conjuntura per evitar reunir-se amb les organitzacions d’autònoms, analitzar la seva problemàtica i cercar solucions als problemes plantejats.

L’única política activa que desenvolupa el Govern respecte als autònoms és l’impuls a l’establiment de nous autònoms mitjançant el programa INICIA. Aquest fet suposa tota una contradicció, ja que en temps de crisi caldria més suport als sectors en crisi. No tenim cap política activa per evitar més abandonament d’activitats. Aquesta gran iniciativa de la Generalitat, anomenada l’Ajut Temporal Extraordinari’, que dota amb 425 euros durant sis mesos als autònoms obligats a cessar la seva activitat, suposa una mostra clara del desconeixement de la realitat que té el govern respecte als autònoms. Més d’un terç d’aquestes prestacions han estat denegades als autònoms per tenir deutes amb organismes com la Seguretat Social o Hisenda. Que potser algú es pensa que els autònoms faran front a aquestes obligacions abans de deixar de menjar? Llegir més…

En el día de ayer, 19 de abril de 2011, se firmó el acuerdo entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera y las Asociaciones de Cargadores. Y el Ministerio de Fomento se limitó a firmar un documento en el que se compromete a “desarrollar” los cambios legislativos propuestos en el Acuerdo. 

Fetransa, organización que había pospuesto el paro que convocó en el sector del transporte para hoy día 20 de abril, no mantiene esta convocatoria por considerarlo una medida excepcional. A pesar de no firmar el documento, en un comunicado de prensa, emitido en el día de ayer, “considera que el mantenimiento de la convocatoria de paro resulta una medida excepcional y de último recurso, por lo que instará a los cargadores y a los operadores de transporte a que cumplan sus compromisos, así como que la Administración comience los trámites necesarios para que se proceda al desarrollo de las reformas legislativas pertinentes, de forma inmediata”, y advierte a la Administración de que dado el Estado en que se encuentra el sector se requiere una aplicación inmediata de los compromisos adquiridos, en caso contrario, se podrían producir movilizaciones o paros en la prestación de los servicios, en aquellos territorios o ámbitos en los que no se cumplan los acuerdos alcanzados.

El sector del transporte de mercancías por carretera ha realizado un gran esfuerzo y un verdadero acto de responsabilidad, manteniendo las negociaciones sin convocar un paro que hubiese comportado, dada la situación de crisis, el cierre de muchas de nuestras empresas. No obstante, es de lamentar que el Ministerio de Fomento no haya estado a la altura que las circunstancias requerían. Efectivamente, en los acuerdos se ha limitado a ser un mero espectador, comprometiéndose tan solo al establecimiento de un Grupo de Trabajo con el resto de ministerios afectados, en el que eso sí, participará para desarrollar las medidas propuestas. Y a pesar de que este compromiso ha sido calificado como clave, no muestra más que la inoperancia de la administración para adoptar medidas efectivas para la mejora del sector del transporte público de mercancías por carretera. Sector estratégico y al que no debemos olvidar que el Ministerio de Fomento representa, cosa que éste no acostumbra a recordar. Llegir més…

El Departament d’Interior flexibilitza les mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per carretera

Els canvis es començaran a aplicar aquesta Setmana Santa

El conseller d’Interior, Felip Puig, i el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Joan Aregio, han arribat a un acord amb representants de les associacions de transportistes sobre les mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per carretera previstes per a aquest 2011.

Amb aquest acord, el Govern ha volgut  facilitar l’activitat econòmica d’un sector estratègic com és el del transport sense que els canvis en les restriccions de circulació vagin en detriment de la seguretat ni de les condicions de mobilitat a la xarxa viària catalana.

Així, respecte a les restriccions de l’any passat, els dies d’operacions especials de trànsit (Setmana Santa i estiu) s’ha reduït un 30% el nombre de quilòmetres restringits, així com un 17% el nombre d’hores restringides.

En aquest sentit i pel que fa a nombre d’hores afectades, es redueixen de 110 a 91. Entre aquesta reducció d’hores s’ha de tenir en compte que s’ha eliminat la restricció prevista per al cap de setmana del 6/7 d’agost.

Aquestes modificacions, per les quals queden anul·lades les restriccions aprovades per l’anterior Govern per a aquest 2011, entraran en vigor ja a l’operació especial de Setmana Santa.

A més, també s’ha acordat permetre la circulació de camions per l’AP-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona tant el Dijous Sant com els dissabtes d’operacions especials en aquells casos en què es tracti de transportistes que tornin a les seves bases respectives ubicades a immediacions d’aquest tram, una reivindicació històrica del sector. Els Mossos d’Esquadra controlaran aquesta excepció a través del control de la targeta de transport.

RESOLUCIÓ
INT/904/2011, d’11 d’abril, per la qual es deixa sense efectes la Resolució IRP/4155/2010, de 21 de desembre, i s’aproven les mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per les carreteres de Catalunya per al 2011. NUEVARESOLUCIONTRANSIT042011

Les modificacions de la Resolució IRP/4155/2010,  de 21 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per carretera el 2011,  són les següents:

Llegir més…

En el día de ayer, 12 de abril, se celebró reunión en la sede del Ministerio de Fomento entre las asociaciones nacionales de transportistas que integran el Comité Nacional de Transporte por Carretera y las asociaciones nacionales de empresas cargadoras, para consensuar el texto del acuerdo de medidas para la mejora de las relaciones comerciales en el sector del transporte por carretera, ante la gravísima situación económica que atraviesan las empresas transportistas en la actualidad.

El documento se consensuó a lo largo del día, y su firma se realizará el martes 19 de Abril, dado que al instar la aprobación de nuevas medidas legales el Ministerio de Fomento debe proceder a su análisis previamente a la firma.

Las medidas más destacadas son las siguientes:

  1. Instar a todas las partes que contratan servicios de transporte a realizar los pagos en los plazos máximos establecidos en la Ley de Contrato de Transporte y en la Ley de Morosidad. Promover las modificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos mínimos de pago del transporte establecidos por la ley de morosidad, imponiendo por su incumplimiento una sanción administrativa, análogamente a como se contempla en la legislación de países de nuestro entorno como Francia e Italia. Trabajar asimismo en modificaciones legislativas para la reducción de los plazos de pago de los servicios de transporte hacia los 30 días.
  2. Promover las modificaciones legales necesarias para hacer cumplir la revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del gasóleo previsto en la Ley de Contrato de Transporte, sancionando su incumplimiento. Llegir més…

Como se comunicó en el INFORME 51/10, en relación a los peajes de Portugal, estaba previsto que el 15 de abril entrara en vigor la segunda fase, concretamente:

ENTRADA EN VIGOR 15 DE ABRIL 2011

SCUT Interior Norte

SCUT Beiras Litoral e Alta

SCUT Beira Interior

SCUT Algarve

 

No obstante, se ha suspendido la entrada en vigor de estos nuevos peajes, manteniéndose los existentes exclusivamente en las Autovías del Norte de Portugal. 

Revista ASTAC Info nº79

6 d'abril del 2011