Historial de març, 2018

El transport de mercaderies per carretera de Catalunya, representat majoritàriament per

aquestes organitzacions empresarials vol deixar palès davant l’opinió pública el descontent del sector per la mesura adoptada els dies 27 i 28 de Febrer de 2.018 al restringir per TOTES LES VIES DE CATALUNYA la circulació dels vehicles de més de 7.500 kgms. per causa del temporal.

1er.- La mesura va ser totalment desproporcionada, donat que en molts indrets del nostre país el temporal no va afectar fins passades moltes hores de l’inici de la restricció, impedint sense cap causa el desenvolupament normal de la nostra activitat, que no hem d’oblidar és transportar mercaderies per els nostres clients. Mercaderies que en moltes ocasions són de primera necessitat i , d’altres, bàsiques pel funcionament de diferents sectors de l’activitat industrial, comercial, etc..

2n.- L’adopció de la mesura es va fer sense avisar al sector més afectat, és a dir, a les empreses transportistes, privant-les d’organitzar els seus tràfics, i en ocasions , sense que els vehicles poguessin tornar a les seves bases, estan molt a prop de les mateixes i amb un estat de les vies més que correcte, al no haver-se produït encara cap incidència meteorològica, provocant que els conductors professionals quedessin atrapats als seus vehicles.

3er.- Els vehicles pesats no són els culpables dels problemes del trànsit , ni dels accidents, però s’està criminalitzant al sector del transport de mercaderies per carretera, sense cap motiu, fent-lo responsable de les retencions, de la seguretat a les vies i de tots aquells problemas derivats de tenir unes infraestructures inapropiades, insuficients i amb manca de les mínimes mesures de prevenció i seguretat.

4t.- El sector exigeix a l’Administració competent la creació de un protocol bàsic , obligatori i previ a l’adopció de mesures d’aquesta índole i abast en el que deu participar el Transport de Mercaderies per Carretera, els carregadors i tots aquells serveis bàsics i fonamentals amb la finalitat de preveure les conseqüències socials i econòmiques de l’adopció d’aquestes mesures, en el ben entès de que deu prevaldre l’interès comú, evitant causar danys a un sector concret de l’economia productiva.

5è.- Les organitzacions signants estem fent un estudi amb les empreses afiliades de les

pèrdues econòmiques produïdes amb motiu de les restriccions a l’objecte de demanar les responsabilitats que corresponguin a la administració, tant polítiques com econòmiques.

Barcelona a 1 de Març de 2.018