Notícies: Notícies

El pasado 31 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, la RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona per als anys 2011-2023 (codi de conveni núm. 08004295011994).

INFORME 32_20 MEDIDAS AGENCIA TRIBUTARIA

INFORME 29_20 FLEXIBILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD

INFORME 17_20

INFORME 16_20