INVISIBLES DAVANT ELS PODERS PÚBLICS

21 d'abril del 2011

La situació dels autònoms en el context econòmic de crisi actual és especialment negativa. Així ho demostren les xifres. El darrer 30 de juliol, el nombre de cotitzacions dels autònoms a la Seguretat Social va disminuir un 9% respecte al desembre de 2007. En el còmput global, la xifra només arriba al 7%. Aquesta dada manifesta clarament que a Catalunya els autònoms pateixen d’una manera especialment dura els efectes de la crisi econòmica actual.

I què fan els poders públics al respecte? Des de la Taula d’Autònoms de Catalunya es va enviar a la Conselleria de Treball el juny passat un document amb propostes concretes per donar suport als autònoms. Hores d’ara encara no tenim cap resposta. Però no és només això el que ens ocupa, volem denunciar que el govern de la Generalitat ha estat incapaç de constituir el Consell del Treball Autònom de Catalunya i d’iniciar el procés d’acreditació de la representativitat de les organitzacions d’autònoms del nostre país. I més sorprenent i indignant encara és el fet que la Generalitat aprofita aquesta conjuntura per evitar reunir-se amb les organitzacions d’autònoms, analitzar la seva problemàtica i cercar solucions als problemes plantejats.

L’única política activa que desenvolupa el Govern respecte als autònoms és l’impuls a l’establiment de nous autònoms mitjançant el programa INICIA. Aquest fet suposa tota una contradicció, ja que en temps de crisi caldria més suport als sectors en crisi. No tenim cap política activa per evitar més abandonament d’activitats. Aquesta gran iniciativa de la Generalitat, anomenada l’Ajut Temporal Extraordinari’, que dota amb 425 euros durant sis mesos als autònoms obligats a cessar la seva activitat, suposa una mostra clara del desconeixement de la realitat que té el govern respecte als autònoms. Més d’un terç d’aquestes prestacions han estat denegades als autònoms per tenir deutes amb organismes com la Seguretat Social o Hisenda. Que potser algú es pensa que els autònoms faran front a aquestes obligacions abans de deixar de menjar?

I el govern de l’Estat? Tampoc esta tractant la situació amb cap política activa de suport al món dels autònoms. No existeix cap solució pel crèdit que permeti que el finançament arribi als autònoms i les petites empreses.

En conclusió, els autònoms i autònomes d’aquest país seguim sent els grans oblidats del nostre govern tant a Madrid com a Catalunya. Per això continuem creient firmament que només serem respectats i se’ns tindrà en compte en funció de la nostra capacitat d’autoorganitzar-nos i demostrar la nostra força de manera col·lectiva. Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu continuem treballant des de la Taula d’Autònoms de Catalunya, com a organisme unitari i independent de qualsevol força política, i únicament compromès amb la defensa dels interessos dels autònoms i autònomes de Catalunya.

Categories: General ,Notícies