PUBLICADO EL CONVENIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

29 d'abril del 2020

El pasado 31 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, la RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona per als anys 2011-2023 (codi de conveni núm. 08004295011994).

Categories: Notícies