RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ CATALUNYA

13 d'abril del 2011

El Departament d’Interior flexibilitza les mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per carretera

Els canvis es començaran a aplicar aquesta Setmana Santa

El conseller d’Interior, Felip Puig, i el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Joan Aregio, han arribat a un acord amb representants de les associacions de transportistes sobre les mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per carretera previstes per a aquest 2011.

Amb aquest acord, el Govern ha volgut  facilitar l’activitat econòmica d’un sector estratègic com és el del transport sense que els canvis en les restriccions de circulació vagin en detriment de la seguretat ni de les condicions de mobilitat a la xarxa viària catalana.

Així, respecte a les restriccions de l’any passat, els dies d’operacions especials de trànsit (Setmana Santa i estiu) s’ha reduït un 30% el nombre de quilòmetres restringits, així com un 17% el nombre d’hores restringides.

En aquest sentit i pel que fa a nombre d’hores afectades, es redueixen de 110 a 91. Entre aquesta reducció d’hores s’ha de tenir en compte que s’ha eliminat la restricció prevista per al cap de setmana del 6/7 d’agost.

Aquestes modificacions, per les quals queden anul·lades les restriccions aprovades per l’anterior Govern per a aquest 2011, entraran en vigor ja a l’operació especial de Setmana Santa.

A més, també s’ha acordat permetre la circulació de camions per l’AP-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona tant el Dijous Sant com els dissabtes d’operacions especials en aquells casos en què es tracti de transportistes que tornin a les seves bases respectives ubicades a immediacions d’aquest tram, una reivindicació històrica del sector. Els Mossos d’Esquadra controlaran aquesta excepció a través del control de la targeta de transport.

RESOLUCIÓ
INT/904/2011, d’11 d’abril, per la qual es deixa sense efectes la Resolució IRP/4155/2010, de 21 de desembre, i s’aproven les mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per les carreteres de Catalunya per al 2011. NUEVARESOLUCIONTRANSIT042011

Les modificacions de la Resolució IRP/4155/2010,  de 21 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de regulació de la circulació i del transport de mercaderies per carretera el 2011,  són les següents:

1. S’elimina la restricció del dissabte 6 i del diumenge 7 d’agost.

2. Es modifica la restricció actual de la via: N-II Montgat PK 630 – Riudellots, PK 705 pel nou tram restringit: N-II Montgat, PK 630 – Rotonda Can Bartolí, PK 682,2/ enllaç GI-600 i GI-512. Per tant, s’allibera el tram entre el riu la Tordera i Riudellots de la Selva.

3. Es modifica la restricció actual de la via: C-35 PK 62 límit Barcelona, PK 100 l’Alou (Llagostera) pel nou tram restringit: C-35 PK 62 límit Barcelona, PK 83,1 Maçanet de la Selva / enllaç AP-7. Per tant, s’allibera el tram Maçanet- Llagostera.

4. Es modifica la franja horària actual dels dissabtes de les operacions especials dels codis A i C, de 9 a 14 hores, pel nou horari de 10 a 14 hores, inclosa en les mesures de l’annex B específiques i genèriques.

5. Es modifica la franja horària actual del 21 d’abril, Dijous Sant, operació especial del codi A, de 16 a 22 hores, per la nova franja horària de 17 a 22 hores, inclosa en les mesures específiques de l’annex B.

6. Es modifica la mesura genèrica actual del codi F, inclosa a l’annex B, de tots els dissabtes de juny a setembre a la N-240, PK 37 Montblanc – PK 87 Lleida, actualment restringida en ambdós sentits, per restringir solament el sentit Tarragona.

7. Es modifica la data actual, 12 i 13 de novembre, d’inici de la restricció genèrica del codi G per la nova data d’inici del dissabte 3 de desembre i el diumenge 4 de desembre de 2011. Aquesta restricció fa referència a les carreteres del Pirineu.

8. Es suprimeix, a l’Annex C, Xarxa d’itineraris de mercaderies perilloses, a l’apartat Rutes concretes, el paràgraf següent:  

“Aquestes rutes es podran utilitzar quan l’origen o la destinació (carta de port o document de control) de la mercaderia perillosa transportada estigui a les comarques situades al voltant de la via esmentada”.

9. Es modifica l’Annex C. Xarxa d’itineraris per a mercaderies perilloses a l’apartat: Itineraris específics a Tarragona, en el punt 1. Vies restringides total o parcialment, en el sentit d’ampliar la restricció a la carretera TV-7211 entre els PK 5+500 i 7+800:

1. Queda prohibida la circulació per la carretera TV-7211 entre els punts quilomètrics 5,500 (aprox.), enllaç amb el polígon industrial Constantí, i 7,800 (aprox.), rotonda d’enllaç amb la carretera T-721 i accés a la localitat de Constantí, de tota mena de vehicles que transportin qualsevol mercaderia perillosa en règim ADR.

1.1 Queda prohibida la circulació per la carretera TV-7211 entre les dues rotondes d’enllaç amb la carretera T-721, PK 7,800 i 9,200. Aquesta prohibició s’aplica als vehicles següents:

Camions cisterna i articulats cisterna carregats amb productes en el codi de perill dels quals figurin els números d’identificació de perill 2 i/o 6 i/o la combinació “33” (en qualsevol posició) o la lletra “x”.

Vehicles que transportin contenidors quan la quantitat del producte transportat superi els límits indicats a l’apartat 1.10.5 de l’ADR vigent o que en el codi de perill del producte figurin els números de identificació de perill 2 i/o 6 i/o la combinació “33” (en qualsevol posició) i/o la lletra “x”.

Qualsevol tipus de vehicle que transporti mercaderies de les classes 1 o 7.

10. Es modifica l’Annex C. Xarxa d’itineraris per a mercaderies perilloses a l’apartat: Itineraris específics a Tarragona.

1. A l’Annex C, “Itineraris específics a Tarragona, 1. Vies restringides totalment o parcialment”, incloure els apartats següents:

“C-422 entre rotonda d’enllaç amb TP-7225 i rotonda enllaç amb C-14, PK 9 aprox. a 11+970.

TP-7225 entre rotonda d’enllaç amb C-422 PK 4+900 aprox. i el seu final.”

2. Al punt 2. Itineraris obligatoris, Grup II, en els punts II.1, II.2, II.3, II.4 i II.5, afegir a continuació de la menció “TP-7225” la següent: “o TV-7211”.

3. Al punt 2. Itineraris obligatoris, Grup III, substituir els apartats III.4, III.4bis, III.5. i III.5bis pels següents:

III.4.1 Des del polígon Constantí fins a l’estacionament de vehicles de mercaderies perilloses del polígon industrial Riu-clar: TP-7225 > C-14 > T-11 > entrada 34 d’autopista AP-7 > sortida 33 de l’autopista AP-7> estacionament.

III.4.1bis. Des de l’estacionament de vehicles de mercaderies perilloses del polígon industrial Riu-clar fins al polígon Constantí: l’itinerari III.4.1 anterior a l’inrevés.

III.4.2. Des del polígon Constantí si pel tipus de mercaderia transportada els vehicles poden circular per la carretera TV-7211, l’itinerari serà: polígon Constantí > TP-7225 > C-422 > T-721 > TV-7211 > T-721 > estacionament.

III.4.2bis. Des de la zona d’estacionament si pel tipus de mercaderia transportada els vehicles poden circular per la carretera TV-7211, l’itinerari serà: estacionament> T-721 > TV-7211 > T-721 > C-422 > polígon Constantí.

III.5.1. Des de la zona de la refineria fins a l’estacionament de vehicles de mercaderies perilloses del polígon industrial Riu-clar: T-750 > T-721 > C-422 > TP-7225 > C-14 > T-11 > entrada 34 de l’autopista AP-7 > sortida 33 de l’autopista AP-7 > estacionament.

III.5.1bis. Des de l’estacionament de vehicles de mercaderies perilloses del polígon Riu-clar fins a la zona de la refineria: l’itinerari anterior III.5.1 a l’inrevés.

III.5.2. Des de la zona de la refineria si pel tipus de mercaderia transportada els vehicles poden circular per la carretera TV-7211, l’itinerari serà: T-750 > T-721 > TV-7211 > T-721 > estacionament.

III.5.2bis. Des de la zona d’estacionament si pel tipus de mercaderia transportada els vehicles poden circular per la carretera TV-7211: l’itinerari III.5.2 a l’inrevés.

4. Al punt 3. Altres itineraris, substituir el apartats A i B actuals pels següents:

A.1. Des del port marítim de Tarragona fins a la zona de la refineria: port marítim > N-241 > A-7 > T-11 > C-14 > TP-7225 > C-422 > T-721 > refineria, i a l’inrevés.

A.2. Des del port marítim de Tarragona fins a la zona de la refineria si pel tipus de mercaderia transportada els vehicles poden circular per la carretera TV-7211, l’itinerari serà: N-241 > T-721 > TV-7211 > T-721 > T-750 > zona refineria.

B.1. Des de la zona de la refineria cap a l’autopista AP-7: T-750 > T-721 > C-422 > TP-7225 > C-14 > T-11 > enllaços 34 de l’autopista, i a l’inrevés.

B.2. Des de la zona de la refineria cap a l’autopista AP-7 si pel tipus de mercaderia transportada els vehicles poden circular per la carretera TV-7211, l’itinerari serà: T-750 > T-721 > TV-7211 > T-721 > polígon Riu-clar > enllaços 33 de l’autopista AP-7, i a l’inrevés.

RESUM DEL TIPUS DE MESURES

CODI

VEHICLES AFECTATS

DIA/ DATA

HORA

AMBIT D’AFECTACIÓ

A

Operacions especials

Tot tipus de vehicle o conjunt de vehicles
de + de 7,500 kg de
MMA excepte:
– escombraries
– bestiar viu
– llet crua
– aigua consum humà
– servei de correus
– distribució premsa diària
Operacions
especials

Consultar text íntegre de la resolució

B

Transports
especials

Dissabtes

De 13 a 24 h

Diumenges i festius

De 0 a 24 h

Dilluns

De 0 a 2 h

Transport de mercaderies
perilloses

Diumenges i festius

De 8 a 24 h

Vigílies de festiu

De 17 a 24 h

Maquinària automotriu
d’elevació (grues) i vehicles especials excepte els tractors agrícoles

Diumenges i festius

De 8 a 24 h

Vigílies de festiu

De 13 a 24 h

C

Tot tipus de vehicle o conjunt de vehicles
de + de 7,500 kg de
MMA excepte:
– escombraries
– bestiar viu
– llet crua
– aigua consum humà
– servei de correus
– distribució premsa diària

Tots els dissabtes de l’any
De 10 a 14 h

E

Tot tipus de vehicle o conjunt de vehicles
de + de 7,500 kg de
MMA excepte:
– escombraries
– bestiar viu
– llet crua
– aigua consum humà
– servei de correus
– distribució premsa diària

Tots els diumenges i festius
de juny a setembre

De 9 a 22 h

F

Tot tipus de vehicle o conjunt de vehicles
de + de 7,500 kg de
MMA excepte:
– escombraries
– bestiar viu
– llet crua
– aigua consum humà
– servei de correus
– distribució premsa diària

Tots els dissabtes
de juny a setembre

De 8 a 14 h

G

Tot tipus de vehicle o conjunt de vehicles
de + de 7,500 kg de
MMA excepte:
– escombraries
– bestiar viu
– llet crua
– aigua consum humà
– servei de correus
– distribució premsa diària

Diumenges i Festius d’hivern
Del 2/01 al 17/04 i del 4/12 al 26/12

De 14 a 20 h

Dissabtes d’hivern
De l’1/01 al 16/04 i del 3/12 al 31/12

De 8 a 12 h

H

Transports especials

Divendres

De 14 a 22 h

 

I

Restriccions a França per a vehicles o conjunts de vehicles de + de 7.500 kg de MMA excepte:
– bestiar viu
– peribles
– frigorífics

Consultar text íntegre de la resolució


Categories: General ,Notícies