EL DESPLEGAMENT DE LES ZBES A ESPANYA

La llei 7/2021, de 20 de maig de 2021, de Canvi Climàtic i Transició Energètica, estableix que els municipis de més de 50.000 habitants (i aquells de més de 20.000 habitants que superin els valors límit dels contaminants regulats pel RD 102/2011), hauran d’adoptar abans de 2023 mesures de mitigació amb l’objectiu de reduir les emissions derivades de la mobilitat, a través dels seus Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUs). Fixa, per tant, la necessitat d’implementar Zones de Baixes Emissions (ZBE) en aquests municipis.

Les ZBEs són una mesura àmpliament estesa al continent europeu de fet, entre 2019 i 2022, el nombre total de ZBEs actives va créixer un 40% i s’estima que per 2025 hi hagi més de 500 ZBEs funcionant a Europa.

A nivell estatal, un total de 149 municipis estan afectats per aquesta Llei, mentre que a l’actualitat, només poques d’aquestes ciutats, com Barcelona (i municipis dins de l’entorn de les Rondes), Madrid o Pamplona, tenen implementades ZBE.

En aquest sentit, la implementació en els propers mesos d’un volum tan alt de ZBEs a nivell estatal suposa un repte tant per a les administracions com pels propis usuaris de les vies, incloent els conductors professionals: la diversitat de ZBEs així com les diferències que hi puguin haver en quant a restriccions d’accés i exempcions poden generar molts dubtes, confusions i dificultats a l’hora de circular per les vies urbanes.

La nostra entitat ha estat des de l’inici en les negociacions a la ZBE de l’Area Metropolitana de Barcelona, per tal de reduir l’afectació al sector de transport de mercaderies que la seva implementació suposava. S’ha aconseguit una introducció no traumàtica pel nostre sector i, ara, es pretén continuar amb aquesta activitat. Aquest projecte pretén difondre el que s’ha fet per la nostra entitat i la situació actualitzada de les ZBEs.

És per tant, molt rellevant pels conductors professionals, poder accedir a informació acurada, actualitzada i en detall sobre les ZBEs que s’implementen. L’objectiu d’aquesta actuació és proporcionar aquesta informació als conductors professionals.

Consulta informació actualitzada sobre les ZBE a nivell estatal:

El visor següent recull i facilita consular la informació de les Zones de Baixes Emissions vigents a Espanya.

El visor permet consultar de manera fàcil i ràpida, les restriccions, exempcions i altres informacions d’aquelles ZBE en vigor.

Es recomana en tot cas consultar el lloc web oficial de cada ZBE i la seva normativa, especialment pel que fa a l’obtenció de permisos i exempcions.

Càpsules informatives ZBE de les poblacions:

Les càpsules informatives proporcionen tota la informació necessària sobre els ZBE de les diferents poblacions.

Amb el suport:

Amb la col.laboració de:

Necessites més informació sobre ZBES?